Davetler

 

DAVETLER 

 

Davet , konuşma ve yazma dilinde çağrı anlamına gelmekle birlikte , köyde davet; herhangi bir olaya bağlı olarak bir kişinin çevresinde bulunan kişilere toplu yemek vermesi şeklinde ifade edilebilir.

 

   

 

Köyde bulunan aileler neredeyse istisnasız herkes davet yapmaktadır. Herkesin ya da büyük bir çoğunluğun ortak noktası olan davetlerin çoğunluğunda da dini vecibelere  dayalı olarak Tanrıyı hoşnut kılacak şeyler yapılmaktadır. Başlıca davet şekilleri : 1 Asker davetleri, 2-Adak davetleri 3-Ölenler için yapılan davetler 4- Hac davetleri 5- Son yirmi yıldır Emekli davetleri, 6- Dini geleneklere uygun olarak yapılan davetler (Dini bayramlarda), 7- Diğer davetler.

 

     

 

     

 

Bunları ayrı ayrı değerlendirmeye çalışırsak;

 

Asker davetleri, ülkemizin her yerinde olduğu gibi askerlik hizmeti hem ülke, hem de asker aileleri ve hem de askere gidenler için kutsal bir görev olarak görülmektedir.Askere gitmek hem giden için hem de aileler için biraz buruk bir sevinç yaratmaktadır. İnsanlar bu sevinci ve gururu,  akrabalarla komşularla, arkadaşlarla paylaşmak isterler. Bu paylaşımı bazı dini figürlerle birleştirerek Allah’ı hoşnut edip onun rızasını kazanmak için davet yapılır. Bu davetlere katılım çok yüksek olmaktadır. Hemen herkeste ortak bir kanaat vardır. “Asker davetine katılmak sevaptır” bu söz genç yaşlı herkesin dilinde dolaşır. Bu davet aynı zamanda askere giden kişinin sağ ve sağlıklı olarak dönmesi için bir yakarı olarak kabul edilebilir. Aynı nedenlerle askerden dönenler için de davet yapılır.

 

Adak davetleri, buradan öncelikle adak anlayışı üzerinde durmak gerekmektedir. Hemen hemen akla gelen her konuda dilek dilenir. Bu dilekler çok ciddi konulardan olabileceği gibi gündelik hayatın sıkıntıları ile ilgili dileklerde olabilmektedir. Yörede adaklar daha çok kadınlar tarafından adanmaktadır. Yine yörede ataerkil aile yapısının egemen olmasına karşın hayatın ve ailenin günlük zorluklarını daha  çok kadınlar yaşamakta ve bu sorunların ağırlığını omuzlarında hissetmektedir. Bir istemin kabul görmesi, sorunun  herhangi bir şekilde çözülmesi veya beklenen  durumun gerçeğe dönüşmesi halinde Tanrıya  verilen bir söz ya da taahhütte bulunma olayına adak adama eylemi denilmektedir. Gerçekleşen olay için taahhüt edilen şey adak adayan kişinin sosyal, ekonomik ve toplumsal statüsüne göre değişmektedir. Adak davetlerinde bitmeyen bir tartışma vardır. O da adak sahibinin adanan şeyden yiyip yiyemeyeceğidir. Bu konuda eğer adak sahibi adaktan yiyebilir deniliyorsa sorun yoktur, ancak yiyemez deniliyorsa o zaman adak sahibinden sembolik bir para alınır ve ihtiyacı olan birine verilerek adaktan yemesi sağlanır.

 

  

 

Ölüler için yapılan davetler, bu davetler yedisi kırkı, elli ikisi ve yıl dönümü zamanlarında yapılır. Bu davetleri yapanların birinci derecede beklentileri, kaybettikleri yakınlarının günahlarının affı için Allah’ın rızasının kazanılması ve ölmüşlerinin bir anlamda manevi dünyada rahat içinde olmasıdır. Davet sahipleri Allah’ın rızasının kazanılması durumunda kendilerinin de hem  dünyada hem de öbür dünyada manen rahat olacağı düşüncesi içinde bulunmaktadırlar. Başka davetlerden bu davetlerin önemli bir farkı vardır. Bu fark, dini mezhebi, sosyal statüsü ve ekonomik düzeyi ne olursa olsun her aile tarafından istisnasız yapılmaktadır. Aynı gün akşamı can ekmeği adıyla yemek verilmektedir. Bu yemek komşu ve yakın akrabalar tarafından sağlanır.

 

 

Emekli davetleri: Bu deyim son yıllarda çok kullanılır olmuştur. Adından da anlaşılacağı gibi emeklilik hakkını kazanıp köye dönen insanların şükran duygularını çevreleriyle paylaşmak amacıyla yapılan davettir.

 

Çocuk davetleri: Genellikle ilk çocuk sahibi olanlar, uzun süre çocuk sahibi olamayan ancak daha sonra, çeşitli şekillerde çocuk sahibi olanlar ve sünnet daveti olarak adlandırılabilecek davetlerdir.

 

 

Dini geleneklere göre yapılan davetler, Özellikle ramazan ayında iftar yemeği verilir ve teravih namazından sonrada Kuran ve Mevlit okunur. Kurban bayramlarında ise çoğunlukla yakın çevre ve akrabalar çağrılarak kurban eti birlikte yenmesi şeklinde olmaktadır.

 

 Diğer davetler, yukarıda belirtilen nedenler dışında herhangi bir nedenle yapılan davetlerdir.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

*