İmece

 

İMECE VE KONUK AĞIRLAMA

 

İmeceyi burada iki şekilde değerlendirmek gerekir. Bunlardan birisi köyün ortalaşa menfaatlerini ve ihtiyaçlarını karşılayan imecedir, diğeri de daha çok yardımlaşma amaçlı kişilerin ya da komşuların kendi işlerini ortaklaşa yapmaları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Köyün adına yapılan ortak çalışmalar çok sık gündeme gelmemekle beraber, yol, köprü, okul, cami gibi konularda imeceye başvurulur. Köylülerin kendi aralarında yardımlaşması ise akla gelebilecek her konuda olmaktadır.

  

 

Örneğin birlikte çift sürme, mısır çapalama, meyve hasadı, orak biçme, odun taşıma gibi her konuda olabilmektedir. Köyde yaşayanlar günümüzde de bu tür yardımlaşmaları devam ettirmektedirler. Köyün ortak ihtiyaçlarındaki imece hemen hemen kalkmış durumadır. Bunun başlıca nedeni köy yollarının artık devlet tarafından yapılması, okulun kapalı olması gibi durumların yanında köyde kalanların yaş ortalamalarının yüksek olması da bunda etkili olmuştur. Bir başka yardımlaşma şekli de köyde yapılacak işler için  göç etmiş insanların, köylerinde yapılacak işlere ilgi göstererek maddi katkıda bulunmasıdır. Bu şekilde insanlar doğdukları köyle ilişkilerini kesmeyerek  oraya yardımcı olmakta, doğdukları yere olan manevi borçlarını ödediklerini düşünmektedirler.Ayrıca, büyük tarlalarda imece ile hasat yapılırken tarla sahipleri hem aldıkları ürün için Tanrı’ya şükran duygularını ifade etmek hem de imeceyi bir şenlik havasına çevirmek için tarlada kurban kesmekteydiler. Günümüzde bu tür olaylara rastlanılmamaktadır.

 

        

 

 Konuk Ağırlama 

Çok özel bir ağırlama şekli olmamakla birlikte “ bir evden bir eve gelen misafirdir” anlayışı ile köye gelen insanlar yedirilir, içirilir ve yatırılır. Bu ağırlamada daha çok yöresel yemekler tercih edilir. Gelen misafirin statüsüne ve köye yararı dokunup dokunmamasına göre bazen canlı hayvan kesilerek  yedirilir.

 

 

 Eskiden, otuz-kırk yıl öncesinde konuk ağırlama da adeta bir şenlik edasıyla kimi zaman davullu zurnalı ağırlamalar olduğu bilinmektedir. Bu tip ağırlamalara “kavum” adı verilmektedir. Bu ağırlamalarda sadece yedirme, içirme değil aynı zamanda konuğu hoşnut etmek için gençler tarafından yöresel birtakım oyunlarda sergilenmektedir.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

*